BUY 3 DRIP BAGS AND GET 1 FOR FREE

BUY

Kinto SCS-S02 drip coffee set 4 cups

Drip set from the Japanese company Kinto. There may be slight differences in individual pieces of the product due to manual production, such as natural differences in the texture and color of the wood.

All Kinto accessories are handcrafted from the finest materials under strict quality standards.

The dripper, server and holder are made of heat-resistant glass, so they can be used in the dishwasher and microwave oven. Sudden changes in temperature may break or damage the product.

The stand is made of walnut wood with urethane varnish, brass, stainless steel and silicone. Do not use in the dishwasher or microwave, do not leave in water and keep it dry. A sudden change in temperature and humidity can cause the product to curl, curl or crack. Leaving brass in a humid environment can lead to discoloration through oxidation. To clean brass, use a commercial metal cleaner and follow its instructions. Green rust may appear, but this does not affect the quality.

Specifications:

  • server volume: 700 ml
  • stand dimensions: w 165 x d 130 x h 250 mm
  • filter dimensions: φ 120 x h 90 mm
  • dimensions of the dripper: φ 120 x h 95 mm
  • server dimensions: φ 80 x w 135 x h 110 mm
  • holder dimensions: φ 80 x h 60 mm

Všechny doplňky Kinto jsou vyráběny ručně z těch nejlepších materiálů pod přísnými standardy kvality.

Dripper, server a držák jsou vyrobeny ze žáruvzdorného skla, lze je tedy použít v myčce i mikrovlnné troubě. Náhlé změny teploty mohou produkt rozbít nebo poškodit.

Stojan je vyroben z ořechového dřeva s uretanovým lakováním, mosazi, nerezové oceli a silikonu. Nepoužívejte v myčce ani v mikrovlnné troubě, neponechávejte ve vodě a udržujte jej v suchu. Náhlá změna teploty a vlhkosti může způsobit zkroucení, zvlnění nebo prasknutí produktu. Ponechání mosazi ve vlhkém prostředí může vést ke změně barvy oxidací. Pro čištění mosazi použijte komerční čistič na kovy a řiďte se jeho instrukcemi. Může se objevit zelená rez, která však nemá vliv na kvalitu.

Specifikace:
objem serveru: 700
rozměry stojanu: š 165 x d 130 x v 250 mm
rozměry filtru:φ 120 x v 90 mm
rozměry dripperu:φ 120 x v 95 mm
rozměry serveru:φ 80 x š 135 x v 110 mm
rozměry držáku:φ 80 x v 60 mm

Search