BUY 3 DRIP BAGS AND GET 1 FOR FREE

BUY

Jane's Garden

Gardens inspire constant growth, renewal and vitality; tending to a garden also requires love, tenderness and care.

It was in memory of Jane, a lifelong friend of the Harney family and a gardener, that Jane's Garden Tea was invented to support her during her battle with breast cancer.

Ingredients: Green tea, pomegranate, rose petals

Tin of 20 silk bags

Květinová Oáza

Zahrady inspirují neustálým růstem, obnovou a vitalitou; péče o zahradu vyžaduje také lásku, něhu a péči.

Právě na památku Jane, celoživotní přítelkyně rodiny Harney a zahradnice, byl vymyšlen čaj Jane's Garden Tea, který ji podporoval během jejího boje s rakovinou prsu.

Složení: Zelený čaj, granátové jablko, lístky růže

Váha brutto: 46 g.
Plechovka obsahuje 20 hedvábných sáčků.

Search